Voorlopige deelnemerslijsten/List with participants

12 Nov 2012 - Tata Steel Chess

Vanaf heden zijn de namen van de deelnemers aan de amateurtoernooien op onze website te zien. Klik hier voor de lijst.

The list with participants in the amateur groups has been published. Click here for the list.